MBL: Много успешна 2017 г. за пазара на офис площи

В края на миналата година общата площ на офис площите клас А и Б в София достигна 1.871 млн. кв. м. Общият размер на офис помещенията в новоизградени сгради за годината достигна приблизително 110 000 кв. м., което пък от своя страна е най-високата стойност от 2011 г. насам, пишат в свой анализ консултантите от MBL.

Този възходящ тренд се очаква да продължи и през 2018 г., тъй като обемът на изграденото пространство е 340 000 кв. м. Общият процент на свободните офис площи за пространства тип А и Б през последното тримесечие на 2017 г. леко се е понижава от 10,3% на 10%. Този незначителен спад е резултат от новопостроените имоти.

ЦЕНИ

Средните цени за наемане на модерни офис площи през 2017 г. остават стабилни. Наемните стойности за офиси клас А са били предимно в диапазона от 12 до 14 евро на кв. м. Собствениците на сгради от клас Б се предлагат своите обекти средно между 7 евро на кв. м и 10 евро на квадратен метър. Наемните нива вероятно ще останат стабилни и в по-дългосрочен план. Въпреки това, поради нарастващия брой сгради в строителен цикъл, наличното пространство се очаква да нарасне през следващите няколко години, което вероятно ще повлияе на постижимите нива на наема в бъдеще.

ПРЕГЛЕД НА ПЕРСПЕКТИВИТЕ

През 2017 г. пазарът на офис площи показа силна активност по отношение на строителството и търсенето. Довършването на проекти и новите сгради, които получават разрешителни за строеж, продължават да се увеличават. Възможните нови офис площи за следващите 3 години се очаква да надхвърлят 600 000 кв. м, което най-вероятно ще доведе до увеличаване на процента на незаети места. Наемните нива за момента остават стабилни, но има вероятност увеличаващите се обеми на ново строителство да окажат натиск върху тях в дългосрочен план, ако нивото на търсене започне да спада, обобщават перспективите в сектора от консултантската компания.