Третото тримесечие на пазара за офис площи

Пазарът на офиси в София стана свидетел на още едно динамично тримесечие благодарение на солидния икономически растеж и апетита на наемателите за разширяване. Предлагането все още изостава, въпреки че завършването на редица големи проекти през 2017 г. ще бъде стъпка към ребалансиране на пазара.

При наемането на офис помещения от приблизително 131 000 кв. м., деветте месеца на 2017 г. остават сред най-силните в историята, сравними само с предкризисната 2008 г. Пазарът е във фазата на разширяване на цикъла на недвижимите имоти, IT и аутсорсинг индустрията, пишат в свои анализи от MBL и Forton.

Наличности и строителна активност

Съществуващият запас от модерни офис площи в София продължава да нараства, достигайки 1,828 млн. кв. м. През третото тримесечие на тази година новите офис площи възлизат на 41 800 кв. м., което е най-високата тримесечна стойност за последните две години. Освен това броят на стартиращите строителни обекти се увеличава и обемът на офисното пространство вече е 337 000 кв. м, от които приблизително 250 000 кв. м. са планирани за предлагане на пазара на имоти до края на следващата година.

Свободни офис площи

Общият процент на свободни офис площи в София през третото тримесечие се увеличи за второ поредно тримесечие, от 9.4% на 10.3%. Свободните офиси площи от клас А и клас B възлизат на 188 000 кв. м, което е с 20 000 кв. м повече в сравнение с предходното тримесечие.

Търсене на офиси

Търсенето на офис площи през третото тримесечие на 2017 г. възлиза на 29 000 кв. м, като годишната стойност достига 82 000 кв. м. Тримесечното агрегатно нетно усвояване за офисите от класове A и B е 21 000 кв. м., а за годината до момента достига 53 500 кв. м.

Офертите

Средните искания за наеми от страна на инвеститорите за модерни офис площи през третото тримесечие на годината остават стабилни. Желаните наемни нива за офиси клас А са предимно в диапазона от 12 до 14 евро на кв.м.

Офисите от клас В се предлагат средно между 6,5 евро на кв.м и 9,5 евро на кв.м. Поради стабилното търсене нивата на наемане запазват диапазона си в началото на текущата година. Въпреки това, поради нарастващия брой сгради в процес на строителство, наличното пространство се очаква да нараства стабилно през следващите няколко години, което вероятно ще доведе до баланс между търсенето и предлагането. Очакванията са за стабилизиране на цените до малко по-ниски нива в бъдеще.

Икономически акценти

През второто тримесечие на 2017 г. ръстът на БВП на България достигна до 3.6% на годишна база. Вътрешното потребление нарасна с 4.2% и бе основен двигател за положителното развитие.

Инфлацията продължи леко да нараства. През второто тримесечие индексът на потребителските цени (CPI) се увеличи с 2,3%. В зимната си прогноза ЕК очаква по-силното вътрешно търсене и по-високите цени на енергията да доведат до 0,8% годишна инфлация за 2017 г.

Коефициентът на безработица в края на второто тримесечие на 2017 г. е 6.9%, което е добър стимул за стабилно нарастване на вътрешното потребление.

Към второто тримесечие на 2017 г. България отчете преки чуждестранни инвестиции (ПЧИ) в размер на 451 млн. евро, в сравнение с 246 млн. евро, регистрирани през първото тримесечие.

Заключение

През последните няколко години пазарът на офис площи в София проявява бързо нарастваща строителна активност – продължават да се увеличават завършването на строителните работи и новите сгради, които получават разрешителни за строеж. Това дава възможност за появата на  нови сгради с площи през следващите 3 години, които ще предложат на пазара над 600 000 нови кв. м. офис площи. Следователно, с голяма доза вероятност може да се предположи, че нивата на незаетост ще продължат да се увеличават. Поради тази причина се очаква цените на наемите да останат стабилни тази година, но вероятно могат да намалеят в дългосрочен план.