Софийският пазар на офис площи през второто тримесечие, април-юни 2017 г.

Пазарът на офис площи и през второто тримесечие на тази година бележи стабилни резултати и запазва сериозния си фундамент, изграден през последните месеци. Ръстът на офис работните места поддържа високо търсенето на първокласно офис пространство. IT и аутсорсинг компаниите остават основният двигател на офис пазара в столицата и в другите областни центрове.

Заемането на офис площи в София регистрира повече от 60% ръст за второто тримесечие на 2017 г., достигайки 53 971 кв.м. Обемът на лизинга за полугодието възлиза на 85 638 кв. м, което е с 55% ръст в сравнение със същия период на миналата година.

Пазарът се движи основно от разширяването на компаниите в областта на ИТ и аутсосинга на бизнес процеси, които генерират около 70% от търсенето на пазара на офиси Клас А. Финансовият и фармацевтичния сектори също са активни, като се стремят основно да консолидират офис пространството си.

Недостигът на първокласно офис пространство все още е очевиден. Преместванията и обединяването на няколко офиса в една сграда на големи компании също може да се отбележи като фактор, който води до подобрение на заетостта в основния сегмент.

Като цяло равнището на незаетите офис площи леко се понижи през второто тримесечие, достигайки 9,3%. Важен момент е, че пазарът не очаква по-нататъшен спад, тъй като се предвижда силната активност за развитие да увеличи наличността и да увеличи инвеститорския интерес към завършване и започване на нови проекти.

След значителното увеличение на усвояването през първото тримесечие на 2017 г. позитивните икономически очаквания дават добри резултати за офис пазара през следващите тримесечия.