IT секторът продължава да движи пазара на офиси в София

Offices for rent

Основен двигател на развитието на пазара на офис площи в София остават компаниите от IT и BPO сектора, които се разрастват или търсят по-добри локации. Интересният момент е, че над половината от планираните офис площи за настоящата година, вече са отдадени под наем.

В резултат на активния пазар наемите на първокласни офис площи в София отбелязва плавен ръст през първото тримесечие на 2018 г., показват данните на консултантската компания „Фортън“.

През периода са сключени наемни договори за 36 296 кв. м офиси. Това представлява 4% ръст спрямо същото тримесечие на предходната година. Продължаващото покачване на обема на пазара е в резултат от набраната инерция през 2017 г., когато наемните сделки достигнаха рекордните 200 000 кв. м.

Средните офертни нива в сегмента вече са €14/кв. м при €13.5/кв. м през 2017 г. Като цяло при високия клас офиси те варират между €12/кв. м и €14/кв. м в зависимост от локацията на сградата, като най-високи цени са постижими при проектите в централните райони и по протежение на големите булеварди. Наемните цени за клас B се движат между €9/кв. м и €11/кв. м.

През първото тримесечие няма нови завършени сгради и общото предлагане на офис площи остана 1 728 233 кв. м. Средното ниво на незаетост на пазара леко намаля до 9.2% в резултат от високата наемна активност при липсата на новозавършени сгради. Прогнозите обаче са нарастващото предлагане да доведе до плавен ръст на свободните площи през следващите години.