Пазарът на офис площи в столицата остава стабилен

Офиси под наем

През първите шест месеца на тази година, общо наличните офис пространства в София достигнаха 1.92 милиона кв. м. Новоусвоените площи през първата половина на тази година са около 40 000 кв.м, което е индикация за стабилното разрастване на компаниите, ползватели на модерни офиси. Заявените планове на инвеститорите са, че през следващите няколко години офис площите ще се увеличат с около 370 000 кв. м., от които близо 2/3 са заявени за завършване до края на следващата година.

Количеството свободни офис площи  почти не се променя (10.1%). С излизането на нови офиси проекти на пазара, може да очакваме този процент да се повиши към края на годината.

Независимо от наблюдаваното силно търсене и високият брой на лизинговите договори, подписани по проекти в процес на изграждане, свободното работно място вероятно ще се увеличи с нисък темп в средносрочен план поради по-високия процент на приключване на нови сгради.

Интересният момент е, че за първи път от доста време насам, секторите на ИТ и аутсорсинг услугите представляват незначителен дял от тримесечното ново усвояване на офис площи. Ще видим дали това ще остане трайна тенденция през следващите месеци.

Средните нива на наемите остават стабилни през второто тримесечие на 2018 г. Офисите от клас А се предлагат предимно в диапазона от 12 до 14 евро на кв. м. Собствениците на офис сгради от клас Б, предлагат своите помещения средно между 7 евро на кв.м и 11 евро на кв.м. Наемните нива вероятно ще останат стабилни през тази година. Въпреки това, в зависимост от бъдещите нива на търсенето и темпа на нарастване на предлагането, цените на наемите вероятно ще намалеят.

През изминалите шест месеца започнаха нови строителни работи и планираните проекти продължават да повишават наличността на офис площи и да увеличават нивата на незаетост в бъдеще. Този факт вероятно ще окаже натиск върху нивата на наемите на определени места и на пазара като цяло в средносрочен план.