Офис пазара в София от началото на годината

Пазарът на офис площи в София регистрира значителн ръст от началото на годината, който се дължи на увеличената активност и повишените бизнес начинания. Силното представяне се подкрепя и от солидните икономически основи – 3.4% растеж на БВП през изминалата година. Намаляването на безработица също ускорява търсенето на офис площи и гарантира стабилност на сегмента.

Заемането на офиси за първото тримесечие на тази година е с 43% по-високо в сравнение с година по-рано. В над 60% от сделките, отново основните действащи индустрии са IT (високите технологии) и BPO (аутсорсинг компаниите).

През първото тримесечие на тази година обемът на налични офис площи се запазва около 1.761 млн. кв. метра, пишат в своите доклади за периода от MBL и Фортън. В процес на активно строителство към момента са нови 305 000 кв. м. Замразените офис проекти спадат до 105 000 кв. метра.

Продължава спадът и на свободните офис площи като през първата четвърт на 2017 г. те вече са едва 9.1%. По-малко от половината от тези са в клас А офис сгради. Свободните пространства при офисите от клас А и Б е около 160 500 кв. м. Намаляването на незаетите площи се очаква да продължи, защото нови обекти се планира да се пуснат в експлоатация през втората половина на годината.

Наемните нива са стабилни. Нетно усвоените площи през първото тримесечие са 17 000 кв. м.

Средните офертни цени за офисите от клас А за първото тримесечие се запазват в диапазона от 12 до 14 евро, в зависимост от локацията и района. Обемът на офисите в строеж ще продължава да ръсте. Търсенето вероятно ще бъде около средния обем, наблюдаван в през последните няколко години. Възможно е също така да се очаква леко увеличение на цените за квадратен метър.

Очакванията на специалистите са, че и втората половина на година да остане със стабилно представяне. Силното търсене и недостигът на първокласни пространства ще движат пазара на офиси и през тази година.